Sneller hogere boetes bij overtreding regels asbestverwijdering

De boete voor niet-gecertificeerde asbestbedrijven die de regels voor asbestverwijdering overtreden, is verdubbeld.  De boetebedragen gaan omhoog van 1800 euro naar 3600 euro. De verdubbeling geldt ook als werknemers die niet over de wettelijk vereiste certificaten beschikken bij de asbestverwijdering zijn betrokken. Staatssecretaris De Krom  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving hiervoor met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd. De wijzigingen zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

De beleidsregel bepaalt met de wijziging dat een aantal overtredingen op het terrein van de asbestverwijdering door niet-gecertificeerde asbestbedrijven en niet-gecertificeerde werknemers  ernstige overtredingen zijn. Dat maakt het opleggen van hogere boetes mogelijk.

Onjuiste asbestverwijdering zorgt ervoor dat asbestvezels vrijkomen die zich verspreiden door de lucht, op kleding en op apparatuur. Hierdoor lopen niet alleen de werknemers gevaar, maar ook anderen kunnen daardoor met asbest in contact komen. Blootstelling aan asbest kan leiden tot een aantal fatale ziektes.

Staatssecretaris De Krom  onderstreept met de wijziging van de beleidsregel, gezien het gevaar voor de gezondheid,  het belang om bij het verwijderen van asbest te werken met gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven en werknemers die beschikken over de wettelijke certificaten.