Sloopmelding asbestwerk in plaats van omgevingsvergunning

Per 1 april jl geldt het Bouwbesluit 2012. Dit betekent dat u uw werken moet melden bij de gemeente. Vanuit de gemeente ontvangt u een ontvangstbevestiging van de melding. 4 weken na de melding kunt u starten met het werk.

Wijzigingen tov de oude situatie zijn (als de sloopmelding is ingediend):

– de sloper moet nu start werkzaamheden melden, voorheen de aanvrager/ gemandateerde een vergunning;

– 2 dagen voor aanvang werkzaamheden melden, voorheen 5 dagen van tevoren bij de gemeente en/of via ISZW meldingloket;

– 1 dag na afronding van de werkzaamheden, dit melden bij gemeente, tenzij in de sloopmelding -vervanger van de vergunning- de exacte einddatum hebt opgenomen. Als je hiervan afwijkt opnieuw melden bij gemeente en/of via ISZW meldingloket. Dit vraagt om goede planning van werkzaamheden bij indienen sloopmelding.

– 2 weken nadien de eindbeoordeling toesturen. Dit is hetzelfde gebleven.

Heeft U vragen, neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

 

Als aan de meldingsverplichtingen niet wordt voldaan kan een klacht worden ingediend bij de CKI door bevoegde gezag en handhavend worden opgetreden.