Met ingang van 1 april 2012 treedt de nieuwe bouwbesluit in werking

Met ingang van 1 april 2012 treedt de nieuwe bouwbesluit in werking, dit betekend dat de omgevingsvergunning bij asbestverwijdering komt te vervallen.

U dient minimaal 4 weken voor aanvang van de voorgenomen sanering, de werkzaamheden met een asbestinventarisatie rapport in te dienen bij de gemeente.