Harde aanpak van misstanden bij werken met asbest

Harde aanpak van misstanden bij werken met asbest

De Arbeidsinspectie gaat malafide asbestbedrijven hard aanpakken. De bestrijding van het zonder vergunning slopen van deze kankerverwekkende stof is een van de speerpunten voor 2012 van de inspectie.

In Nederland mogen ruim driehonderd ondernemingen asbest uit gebouwen verwijderen. Zij moeten zich aan strenge veiligheidseisen houden ter bescherming van hun werknemers. Maar daarnaast zijn er bedrijven zonder de juiste papieren die uit winstbejag structureel hun brood verdienen met het verwijderen van asbest. Door veiligheidsmaatregelen achterwege te laten, werken ze goedkoper dan bonafide asbestsaneerders. Aan deze oneerlijke concurrentie moet een einde komen, vindt de Arbeidsinspectie.

De inspectie werkt bij de aanpak samen met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Die heeft na onderzoek een lijst van 155 verdachte bedrijven opgesteld. Deze worden aan controles onderworpen.

Een team van tien arbeidsinspecteurs gaat zich vanaf volgend jaar full-time bezighouden met controles op het veilig werken met asbest. Zij zullen meer samenwerken met andere diensten, onder andere met politie, justitie, gemeenten en andere inspectiediensten. Halverwege 2012 gaan de boetes omhoog.

De Arbeidsinspectie gaat vanaf volgend jaar op in de nieuwe Inspectie SZW, samen met de SIOD en de Inspectie Werk en inkomen (IWI). De samenwerking met de SIOD bij de aanpak van frauderende asbestbedrijven is hier een voorschot op. Bron: Ministerie van Sociale Zaken – 14 November 2011