Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Sloopmelding asbestwerk in plaats van omgevingsvergunning

01/05/12 18:41 | Comments Off on Sloopmelding asbestwerk in plaats van omgevingsvergunning | Posted By: admin

Per 1 april jl geldt het Bouwbesluit 2012. Dit betekent dat u uw werken moet melden bij de gemeente. Vanuit de gemeente ontvangt u een ontvangstbevestiging van de melding. 4 weken na de melding kunt u starten met het werk. Wijzigingen tov de oude situatie zijn (als de sloopmelding is ingediend): - de sloper moet nu start werkzaamheden meld...

Harde aanpak van misstanden bij werken met asbest

17/03/12 10:56 | Comments Off on Harde aanpak van misstanden bij werken met asbest | Posted By: admin

Harde aanpak van misstanden bij werken met asbest De Arbeidsinspectie gaat malafide asbestbedrijven hard aanpakken. De bestrijding van het zonder vergunning slopen van deze kankerverwekkende stof is een van de speerpunten voor 2012 van de inspectie. In Nederland mogen ruim driehonderd ondernemingen asbest uit gebouwen verwijderen. Zij moet...