Archive for the ‘News’ Category

Sloopmelding asbestwerk in plaats van omgevingsvergunning

01/05/12 18:41 | Comments Off on Sloopmelding asbestwerk in plaats van omgevingsvergunning | Posted By: admin

Per 1 april jl geldt het Bouwbesluit 2012. Dit betekent dat u uw werken moet melden bij de gemeente. Vanuit de gemeente ontvangt u een ontvangstbevestiging van de melding. 4 weken na de melding kunt u starten met het werk. Wijzigingen tov de oude situatie zijn (als de sloopmelding is ingediend): - de sloper moet nu start werkzaamheden meld...

Sneller hogere boetes bij overtreding regels asbestverwijdering

20/03/12 20:54 | Comments Off on Sneller hogere boetes bij overtreding regels asbestverwijdering | Posted By: admin

De boete voor niet-gecertificeerde asbestbedrijven die de regels voor asbestverwijdering overtreden, is verdubbeld.  De boetebedragen gaan omhoog van 1800 euro naar 3600 euro. De verdubbeling geldt ook als werknemers die niet over de wettelijk vereiste certificaten beschikken bij de asbestverwijdering zijn betrokken. Staatssecretaris De Krom  va...

Subsidies asbest en zonnepanelen redding boerenschuur

20/03/12 19:28 | Comments Off on Subsidies asbest en zonnepanelen redding boerenschuur | Posted By: admin

Gemeenten in landbouwgebieden zouden minder snel een sloopvergunning voor karakteristieke gebouwen met asbestdaken moeten afgeven. Landschapsbepalende schuren kunnen gered worden door de subsidie voor asbestverwijdering te stapelen met die voor de aanleg van zonnepanelen.

Cultuurlandschap redden Dat stelt het ministerie van Infrastructuur e...

Harde aanpak van misstanden bij werken met asbest

17/03/12 10:56 | Comments Off on Harde aanpak van misstanden bij werken met asbest | Posted By: admin

Harde aanpak van misstanden bij werken met asbest De Arbeidsinspectie gaat malafide asbestbedrijven hard aanpakken. De bestrijding van het zonder vergunning slopen van deze kankerverwekkende stof is een van de speerpunten voor 2012 van de inspectie. In Nederland mogen ruim driehonderd ondernemingen asbest uit gebouwen verwijderen. Zij moet...

Crijns Asbestsanering lanceert nieuwe website

13/03/12 13:24 | Comments Off on Crijns Asbestsanering lanceert nieuwe website | Posted By: admin

Crijns Asbestsanering lanceert nieuwe website, wij zouden het op prijs stellen als u, uw bevindingen met ons zou willen delen. Op deze wijze kunnen wij onze service verder verbeteren, en uw belangen beter behartigen. Kijk regelmatig op deze pagina om nieuws-items te lezen over alle ontwikkelingen in de asbestsector.

Met ingang van 1 april 2012 treedt de nieuwe bouwbesluit in werking

10/03/12 03:04 | Comments Off on Met ingang van 1 april 2012 treedt de nieuwe bouwbesluit in werking | Posted By: admin

Met ingang van 1 april 2012 treedt de nieuwe bouwbesluit in werking, dit betekend dat de omgevingsvergunning bij asbestverwijdering komt te vervallen. U dient minimaal 4 weken voor aanvang van de voorgenomen sanering, de werkzaamheden met een asbestinventarisatie rapport in te dienen bij de gemeente.

sloopmelding ipv omgevingsvergunning

10/03/12 03:03 | Comments (0) | Posted By: admin

Op 1 april 2012 treedt het Bouwbesluit 2012 in werking. Voor sloop en asbestverwijdering betekent dit dat de omgevingsvergunning vervalt en wordt vervangen door een sloopmelding. Nadere informatie vind u op www.bwtinfo.nl