Wetgeving – milieu en veiligheid

Wetgeving

Iedereen die met asbest te maken krijgt heeft met wetten en regels te maken. Deze zijn er op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Daarbij moeten deze in overeenstemming zijn met Europese wetten.

In de huidige wet- en regelgeving wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen particulieren en niet-particulieren. Deze laatste groep bestaat onder meer uit bedrijven, zelfstandigen, en instellingen zoals scholen en woningbouwcorporaties.

Algemene regels

Het beroepsmatig gebruik van asbest is vanaf 1 juli 1993 in (vrijwel) alle gevallen verboden.

Daarbij mogen particulieren met ingang van 1 september 1998 geen asbesthoudende materialen verwerken of her-verwerken. Asbest dat vroeger is gebruikt bij gebouwen en objecten moet afhankelijk van de situatie verwijderd of afgedekt worden. Bij sloop moet het asbest altijd worden verwijderd. Op den duur zal daarom geen asbest meer in de directe leefmilieu aanwezig zijn.

Meer informatie

Klik voor meer informatie over (internationale) wetgeving over asbest op de onderstaande links

Dossier asbest op vrom.nl
Wet- en regelgeving op overheid.nl
Instituut Asbestslachtoffers
Comiteé Asbestslachtoffers
EU regelgeving over asbest
Asbest op de site van het ministerie van SZW