Asbestsanering Brunssum

Welkom bij Crijns Asbestsanering


Welkom op de website van Crijns Asbestsanering. Een serieuze vraag over een belangrijke kwestie. Het verwijderen van asbest vereist een professionele benadering met de garantie van een adequate aanpak en oplossing. Crijns Asbestsanering is gespecialiseerd in uitsluitend asbestverwijderingswerken. lees verder »

Asbest en gezondheidsrisico’s


Asbestvezels kunnen splitsen in kleine, niet voor het blote oog waarneembare vezels. Die kunnen in de lucht terechtkomen en ingeademd worden. Ze dringen dan zeer diep door in de longen en kunnen ernstige ziekten zoals asbestose, mesothelioom en longkanker veroorzaken. Asbestvezels zijn dus vooral gevaarlijk bij inademing.
 

WETGEVING MILIEU EN VEILIGHEID


Iedereen die met asbest te maken krijgt heeft met wetten en regels te maken. Deze zijn er op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Daarbij moeten deze in overeenstemming zijn met Europese wetten. In de huidige wet- en regelgeving wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen particulieren en niet-particulieren. Deze laatste groep bestaat onder meer uit bedrijven, zelfstandigen, en instellingen zoals scholen en woningbouwcorporaties. lees verder »

Kwaliteitswaarborg